"בקלות כפולה"

תוכנה לניהול עיסקי

תוכנה לניהול עיסקי

היסטוריית שינויים, עדכונים ותוספות לתוכנה

 

ינואר 2007

 

 • תוקן באג בחשבונית בבדיקת אשראי - קריאה כפולה של תעודות משלוח
 • עמדות מכירה - העברת תעודות משלוח משנה לשנה
 • עמדות מכירה - הוספת שוברי זיכוי ללקוחות
 • עמדות מכירה - הדפסת שובר החלפה על פי דרישה
 • דו'ח חריגים בכרטיסי אשראי - מדפיס גם כרטיסים שפג תוקפם
 • תוקן באג בטופס ספירת מלאי שהדפיס תאריך לא נכון בכותרת
 • שיפור בחשבוניות מאפשר יצירת תנועות לפי סעיפים גם כשהחשבונית פטורה ממע'מ
 • שונתה הכותרת חשבונית זיכוי להודעת זיכוי על פי הוראות מע'מ

 

יולי 2007

 

 • תוקן באג בתעודת העברה בין מחסנים - היה גורם לנפילה בהדפסה
 • בהפקת תעודות - שמשנים את תאריך התעודה משתנה גפ תאריך הפרעון
 • בהפקת קובץ לרשתות - נוספה אפשרות להפיק גם על פי תעודות משלוח סוכן
 • גיול חובות - נוספה אפשרת לריכוז הדו'ח על פי סוכנים
 • תוקן באג אשר הפיל את התוכנה בזמן דפדוף מהיר בין כרטיסים
 • נוסף דו'ח מכירות סוכנים על פי תעודות
 • בענדת מכירה - נוספה אפשרות הפקה על פי מספרי לקוח חליפיים
 • אפשרות לקבוע בזמן הפקת תעודת משלוח באם ההדפסה היא עם או ללא מחיר

 

נובמבר 2007

 

 • אפשרות להוספת שורה באמצע מנה (SHIFT + INSERT)
 • הוספת מחלקות לכרטיס עבודה ודוחות בהתאם
 • מספר פקס של לקוח מודפס בכרטסת
 • נוסף איתור תנועות מורכב במעקב פנקסי שקים
 • לדוח גביה באינדקס החשבונות נוספה אפשרות הדפסה

 

דצמבר 2007

 

 • תוקן באג בדו'ח ממוצע פרעון תשלומים בהנהלת חשבונות
 • אפשרות למחיקת פרטים בהתאמת בנקים
 • אפשרות לראות כרטיסי לקוחות בלבד בעמדת מכירה

 

ינואר 2013

 

 • נוספה תוכנה חדשה לעמדות מכירה - ניהול עמדת מכירה במסך מגע
 • נוספה תוכנה חדשה לעמדות מכירה - ניהול מבצעים מורחבים
 • נוספה אפשרות להדפסה של מספר תעודה וסוג התעודה (חשבוניות, ת.מ) וכיו'ב לצרכי ארכיב אלקטרוני
 • נוספה אפשרות להוספת חתימה ידנית (באמצעות לוח חתימה) על גבי תעודות משלוח
 • פקודות יומן - אפשרות ליצירת מנת תיקון
 • פקודות יומן - אפשרות לאחד תנועות חד כיווניות לתנועות מורכבות
 • התאמת כרטיסים - אפשרות להודעה קופצת מכרטיס הלקוח
 • דו'ח מע'מ - אפשרות לביטול דיווח חדשי
 • נוסף דוח ריכוז תקבולים יומי (Z) בתוכנה הרגילה המפרט את סוגי התקבול

 

יוני 2013

 

 • נוספה תוכנית להפקת תעודות של עיסקאות אקראי
 • נוספה טבלת שיעורי מע'מ והמע'מ מחושב אוטומטית על פי תאריך הביצוע
 • נוספה בדיקה של כפילות אסמכתא בהזרקת תנועות
 • תוקן באג בהפקת קבצי ASACII, אשר הכניס חשבון נגדי במקום לא נכון
 • נוספה אפשרות לתיקון מחירים בתעודת משלוח שכבר הופקה
 • כאשר צופים בכרטיס באינדקס, נוספה אפשרות צפיה בתנועות שנה קודמת (הקלקה על תנועה _ לחיצה על SHIFT)
 • בהזרקת תנועה בהתאמת בנקים, התנועה המוזרקת מקבלת אוטומטית את תאריך תנועת הבנק
 • בעמדות מכירה - נוספה טבלה לעדכון צבירת נקודות על פי מחיר קניה
 • בסימון כרטיסים - נוספה אפשרות לסימון גלובלי של חשבון מרכז
 • נוספה תוכנית חדשה לטיפול בנקודות לקוח
 • קליטת קבצי ASCII, נוספה אפשרות לקלוט קבצים שהשדות העבריים בהם הפוכים
 • תוכנת תזכורון מתעדכנת כעת גם מתחנות אחרות ברשת
 • בטבלאות התכנית, עדכון טבלת מע'מ נוסף כפתור לשיחזור טבלת המע'מ

 

יולי 2013

 

 • במסמכי ספקים, בדיקת אשראי הספק פועלת כנדרש
 • נוספה אפשרות להדפסת טופס למחסנאי - כלומר - העותק האחרון מודפס עם מחירי המכירה של הפריט (במקום העלות)
 • באיחזור מנות בתכניות שרות, ברירת המחדל לאיחזור הנה ספריית הגיבוי

 

אוגוסט 2013

 

 • בפקודות יומן - ביטול מנות, נוספרה אפשרות לבטל גם את המנה של יתרות הפתיחה האוטומטיות
 • בהפקת תעודות לקוח, התוכנה בודקת לפני ההפקה שהמכירה לא גורמת לחריגת אשראי (כולל סכום התעודה הנוכחית)
 • בדוחות מלאי - מכירות על פי לקוחות, נוסף דוח ריווחיות מכירות על פי קבוצת לקוחות
 • בתוכניות שרות - נוספה תוכנת תקשורת בין תחנות המאפשרת להעביר נתונים בין תחנות מרוחקות
 • תכניות שרות - דילול תעודות, מתקן אוטומטית שיבוש בקבצי תעודות
 • בהזמנות מספקים, נוספה אפשרות לבדיקת סכום הזמנות כולל של קבוצת פריטים
 • בדוחות מלאי, נוסף דוח ערך מלאי על פי קבוצות פריטים

 

אוקטובר 2013

 

 • בקטלוג פריטים - הוספת תמונה נעשית עכשיו על ידי גרירת התמונה למקום
 • בתכניות שרות - נוספה תכנית להפקת קבצים ושידורם למסופון
 • נוספה תכנית מסופון אשר רצה על טאבלט עם מערכת אנדרואיד

 

דצמבר 2013

 

 • בדיוור ישיר, נוספה אפשרות לשידור סמס באמצעות הטלפון הפרטי. כמו כן נוספה תוכנה אשר רצה על הטלפון וקולטת את ההודעות.
 • בספירת מלאי, נוספה אפשרות לבצע ספירת מלאי באמצעות מסופון

 

פברואר 2014

 

 • נוספה אפשרות אבחנה בין הזמנות פנימיות ובין הזמנות חיצוניות שנוצרו במסופונים.

 

מרץ 2014

 

 • תוכנת האשראי שונתה כך שכעת ניתן לעבוד על שתי חברות שונות מאותו המחשב
 • נוספה תוכנה המאפשרת לנעול ברשת את כל העמדות על מנת שניתן יהיה לבצע עדכון

 

אוקטובר 2014

 

 • נוספה אפשרות לשלוח דואר אלקטרוני דרך חשבון ג'ימייל

 

דצמבר 2014

 

 • נוסף דו'ח המציג ניצול חשבוניות שיריון על ידי תעודות משלוח שיצאו
 • נוסף דו'ח המאפשר להציג יתרות פריטים על פי מספר אצווה
 • בקטלוג פריטים, נוספה אפשרות לאיתור תאור פריט ע'פ צרופי מילים שונות
 • בספירת מלאי, נוספה אםשרות להפיק טפסי ספירה למספר עובדים ולעדכן כל טופס בנפרד
 • בהצגת ספר קופה מוצגים כל אמצעי התשלום בפרוט הן על המסך והן בהדפסה.

 

ינואר 2015

 

 • כאשר מבצעים עדכון תנועות, התוכנה בודקת תקינות המנה האוטומטית ובאם המנה אינה תקינה, העדכון לא מתבצע ויש אפשרות למחוק את המנה
 • כאשר מעבירים חשבונות עיסקה משנה לשנה, התוכנה מסמנת את חשבונות העיסקה הסגורים כך שלא יופיעו בדוח חשבונות העיסקה מול הקבלות
 • בהכנת הוראות קבע, בוטלה מגבלת סכום מינימלי של 99 שח
 • בסגירה ידנית של חשבונות עיסקה, נוספה אפשרות לסגור חשבון עיסקה חלקית
 • בהפקת מסמכים ממוחשבים, התוכנה מנקה את הזיכרון של מדפסת ה PDF
 • כאשר ממיינים מסמך, ניתן למיין אותו חזרה לסדר המקורי של הכנסת הנתונים
 • הפקת קובץ ניכוי במקור הותאמה למבנה החדש ע'פ דרישות מ"ה לשנת 2014 (חלוקת דיוידנד)

 

פברואר 2015

 

 • נוספה תוכנית חדשה להעברת הודעות בין עמדות ברשת ומתן אישורי מנהל מרחוק לתחנות
 • נוספה תוכנית חדשה המאפשרת להגדיר מטריצה של לקוחות/פריטים כך שניתן לקבוע מחיר שונה לכל פריט עבור כל לקוח
 • בתזרים מזומנים, נוספה אפשרות תזרים כלל מערכתי
 • בהוראות תשלום, נוספה הודעת ספק קופצת

 

יוני 2015

 

 • תוכנת המסופונים שודרגה. לשידור וקליטה נוספה סיסמה ואין כעת צורך לציין מספר IP להתקשרות.
 • בדו"ח יתרות חדשיות נוספה אפשרות הדפסה ללא אגורות ופסיקים ע"מ לאפשר הצגת מספר רב יותר של נתונים.
 • בטיפול בחברות, ניתן לבחור באם להציג את תנועות החברות או לא ע"מ לאפשר טעינה מהירה יותר..

 

פברואר 2016

 

 • נוספה אפשרות להצמיד מבנה מסמך מסויים ללקוח
 • במטריצת פריטים, בהוספת פריט ללקוח - מציג את המחיר הקודם של הפריט.
 • כאשר מסיימים תעודות משלוח, בלחיצה על ה SHIFT ניתן להפוך את סימן הכמויות
 • בהפקת מסמכים, לחיצה על F2 בשדה המחיר מציגה את התנועות האחרונות של הלקוח.
 • כשמפיקים הודעת זיכוי, המערכת מתריעה באם הפריט לא נמכר בעבר ללקוח.

 

מרץ 2016

 

 • בהפקת תעודות סוכן, זוכר את מספר התעודה האחרונה
 • במחולל דוחות קטלוג, נוספה אפשרות סינון פריטים ללא נקודת הזמנה וכמות מינימום

 

אפריל 2016

 

 • נוספה אפשרות לעדכון ידנית של כמות בהקפאה
 • בדיוור ישיר נוסף משתנה [שם-הלקוח]
 • בתכנית סימון כרטיסים נוספו אפשרויות לשינוי גלובלי של סוג הכרטיס והקבוצה
 • בקליטת תעודות חיצוניות נוספה אפשרות לקלוט חשבוניות ספקים
 • בהפקת תעודות משלוח, ניתן ליצור ישירות קובץ לסיגמנט

 

דצמבר 2016

 

 • נוספה אפשרות לעדכון פרמטרים של שליחת דואר בתוכנת הדיוור
 • במשלוח מסמכים ממוחשבים נוספה אפשרות חיפוש על כל השדות
 • תכנית קליטת תנועות עתידיות שופרה ונוספה אפשרות להכניס תנועה של מספר תשלומים
 • נוסף דוח קניות אחרונות של פריטים על פי לקוחות
 • בתוכנת הדיוור תוקן באג שמנע חיתוך נכון של תאריכי הולדת על פי שנים

 

מאי 2017

 

 • נוספה אפשרות להפעיל אוטומטית את שרת הקבצים עם עלית המחשב (פרמטר FSERVER/)
 • נוספה אפשרות להגדיר כרטיס הוצאה כ חייב 2/3 מע'מ, בפקודות יומן והזרקה, מעמ של חשבונית ספק יחושב בהתאם
 • נוספה מדפסת PDF לחתימה דיגיטלית (ניתן להוריד מן האתר), כמו כן במסמך חתום, מופיעה החותמת ויזואלית
 • ברשימת החברות נוספה אפשרות לגישה מהירה לספריית החברה (שיפט + הקלקה כפולה)
 • בחשבונית, כאשר מחירים לא כוללים מע"מת ניתן להקליד מחיר כולל ולחלץ מע'מ
 • תוקנה בעיית עברית בשליחת דואר אלקטרוני
 • במשלוח מסמכים ממוחשבים, נוספו אפשרויות ואיתור ןמיון מסמכים

 

מרץ 2018

 

 • בוצע שינוי בתוכנה כך שניתן יהיה לבצע עדכון תנועות מבלי להפסיק עבודה של משתמשים אחרים
 • בוצע שינוי בתכנית עדכון תנועות כך שניתן יהיה לבצע עדכון מבלי להדפיס יומן תנועות אוטומטי
 • בקבלה נוספה אפשרות לציין מספר קבלה ידנית עבורה הופקה הקבלה, כמו כן ניתן לערוך בדיקת רציפות לקבלות ידניות
 • בפקודות יומן נוספה אפשרות להעתקת שם כרטיס לפרטים גם בסוג תנועה חובה/זכות
 • נוספה תוכנה לתיוק וסריקת מסמכים. התוכנה גם מאפשרת סריקה ותיוק אוטומטית של מסמכים
 • נוספה אפשרות לתיקון מספר תעודה ידנית בקבלה גם לאחר הפקתה
 • נוספה אפשרות למחיקת קבוצת פריטים