"בקלות כפולה"

תוכנה לניהול עיסקי

תפריט הנהלת חשבונות

מודול הנהלת החשבונות של התוכנה מבוסס על הנהלת חשבונות כפולה ונותן את כל הכלים על מנת לנהל ולבקר את מערכת החשבונות של העסק.
  התוכנה מנהלת כל כרטיס בנוסף לשקלים גם במט"ח. התוכנה הנה רב מטבעית ויכולה להכיל עד 18 מטבעות שונים

 

קליטת פקודות יומן

 • קליטת פקודות היומן מתבצעת במנות, (קבוצה של מספר תנועות). סכומי המנות חייבים להיות מאוזנים. עם סיום קליטת מנה, יש לבצע מהלך עדכון על מנת שהמנה תכנס לספרי הנהלת החשבונות.

 • ניתן לקלוט מספר מנות לפני שמבצעים עדכון ואז לעדכן את כל המנות או את חלקן.

 • בנוסף, ניתק להקליד תנועות אשר יקלטו מיידית בספרי החשבונות מבלי הצורך לבצע את מהלך העדכון. תכונה זו שימושית כאשר מבצעים התאמות כרטיסים או בנקים. תנועות אלו נשמרות במנות מיוחדות בעלות ספרור שונה מן המנות הרגילות והן נקראות מנות אוטומטיות

 • ניתן לשמור מנות מסוימות כמנות קבועות. לדוגמא, פקודות שכר או חיובים של הוראות קבע. פקודות אלו ניתנות לקריאה אל תוך המנה המוקלדת והן מקבלות אוטומטית את התאריך הנוכחי. כמו כן ניתנים סכומי התנועה לשערוך כפונקציה של מטח או מדד.

מחוללי דוחות

מודול הנהלת החשבונות כולל מספר מחוללי דוחות אשר מאפשרים הפקת מגוון רחב של דוחות בחתכים ואפיונים שונים על מנת להפיק את המרב מהנתונים הקיימים במערכת. מחוללי הדוחות הכלולים במודול הנהלת החשבונות הנם:

 • מחולל דוחות מאזניים - מחולל דוחות זה מאפשר הפקת דוחות של מאזן בוחן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח מאזן, אינדקס חשבונות ואלפון לקוחות. קבוצות הדו"ח ניתנות להגדרה על ידי המשתמש כמו גם שדות הדו"ח. מחולל הדוחות המאזניים מאפשר הדפסת שני מבנים שונים של מאזן בוחן: על פי קבוצות הממוינות על פי מספרי הכרטיסים ועל פי קבוצות המסודרות הממוינות על פי קבוצות מאזן. תכונה זו מאפשרת למשל הדפסה של מאזן בוחן רגיל לדוגמא, והדפסה של דו"ח רווח והפסד ממוין על פי פרויקטים.

 • מחולל דוחות לתנועות - בעזרת מחולל דוחות זה ניתן להרכיב דוחות רבים ומגוונים. ניתן לקרוא את התנועות על פי חתך מגוון של כרטיסים וקריטריונים. ניתן למיין את התנועות ולסכמם על פי כל שדה שכלול בתנועה. ניתן לשלוף תנועות על פי מיגון גדול של חתכים כגון סוג התנועה, תאריכים, סכומים פרטים ועוד. במחולל דוחות זה ניתן גם לאתר תנועות בין סכומים מסוימים, לבדוק נכונות סכום המע"מ בתנועות של חשבוניות לקוחות וספקים ועוד.

 • מחולל דוחות לקבוצות - מחולל דוחות זה דומה למחולל הדוחות המאזניים. ההבדל הוא שבמחולל דוחות זה ניתן לקבץ כרטיסים מקבוצות שאין ביניהם כל קשר לקבוצה משותפת. תכונה זו מאפשרת להפיק בקלות דוחות של יחסים פיננסיים, כגון: יחס מהיר, יחס שוטף, התחייבויות שוטפות, נזילות ועוד.

 • מחולל דוחות תזרים - מחולל זה נועד לאפשר בחינה של תזרים המזומנים של העסק. המחולל מאפשר הרכבת קבוצות של כרטיסים (כגון קופות, בנקים, לקוחות ספקים) ולשלוף מהן את התנועות הרלוונטיות. לדוגמא, תנועות קופה שטרם הופקדו בבנק או חשבוניות שטרם נפרעו. הדוח מוצג בפורמט של טורי זמן כלומר: ניתן להציג טור לכל חודש, שבוע או יום על פי בחירתנו. על פי בחירת תאריך הבסיס של הדו"ח, ניתן לקבוע באם הדו"ח ישקף חובות עבר או תקבולים ותשלומים עתידיים.

 • מחולל דוחות מורכב - מחולל זה מאפשר למשתמש לתכנן מיגון אין סופי שלו דוחות. המחולל מאפשר למשתמש להגדיר מה יהיו טורי הדו"ח ואילו נתונים ובאיזה חתכים יאספו לכל טור. תכונות אלו מאפשרות הצגת נתונים כגון מכירות לתקופת זמן מסוימת כנגד תקבולים או הוצאות באותה תקופת זמן. כמובן שכל הדוחות יכולים להיות מוצגים הן בשקלים והן במט"ח. ניתן גם לבצע שיערוך של סכומים על פי שערי מט"ח או מדד. כמו כן, טור מסוים יכול להיות מוגדר כנוסחה חישובית, כלומר, ניתן להגדיר שטור ז' למשל. מחבר את הסכומים של טור א' וב', מכפיל ב 100 ומחלק בטור ד'.

כרטסת חשבונות

 • ניתן להדפיס את כרטסת החשבונות במיונים ובחתכים שונים.כל כרטיס ניתן למיון על ידי שדה ראשוני (למשל תאריך) ושדה משני (למשל אסמכתא). ניתן לסכם את שדה המיון בסיכומי ביניים בהתחלף שדה המיון. תכונה זו מאפשרת להדפיס לדוגמא כרטיס הוצאות ממוין ומסוכם על פי סוגי הוצאות שונות.
  ניתן לאחד מספר כרטיסים ולהדפיסם ככרטיס אחד לדוגמא: כרטיס לקוח שהוא גם ספק, כרטיס בעלים וכרטיס עובד ועוד. כאשר מדפיסים כרטסת, ניתן לבקש שיודפסו רק הכרטיסים אשר השתנו מההדפסה הקודמת לחסכון בזמן ונייר.

התאמות כרטיסים ובנקים

 • התוכנה מאפשרת ביצוע התאמות כרטיסים והתאמות בנקים. במידה וברשותנו כניסה לחשבון הבנק דרך האינטרנט, ניתן לשמור את תנועות הבנק בקובץ אקסל ולקוראם ישירות לתוכנת התאמת הבנקים. ניתן לבצע התאמות אוטומטיות או ידניות. ההתאמות האוטומטיות יכולות להתבצע כאחד מול אחד או אחד מול רבים (התאמה קומבינטורית). בהתאמה ידנית כאשר מסמנים תנועה מסוימת, ניתן לבקש על יד לחיצת כפתור לבצע חיפוש של התנועה המתאימה. ניתן בזמן ההתאמה לייצר פקודת יומן אשר תופיע מיידית בתנועות הלא מותאמות ותאפשר את סגירת ההתאמה.

דוחות הנהלת חשבונות

 • דו"ח ניכויים במקור - מאפשר הפקת דוחות ניכויים במקור של לקוחות וספקים. ניתן להפיק דו"ח חדשי וריכוזים שנתיים. ניתן להפיק בסוף שנה קובץ 856 לשידור ישיר למס הכנסה. כמו כן מדפיסה המערכת אישור ניכוי שנתיים לספקים. בנוסף, מאפשרת התוכנה מעין לוח מעקב על תשלומי הניכויים ותשלומי מקדמות המס בהן חייב העסק. אפשרות נוספת הקיימת במערכת הנה הפקה וקליטת קבצים למערכת 1000. מערכת זו מעדכנת את כל כרטיסי הספקים באחוזי הניכוי שהם חייבים ולמעשה פוטרת את הצורך מהשגת אישור ניכוי לכל ספק.

 • דוחות מע"מ - הפקת דו"ח מע"מ חודשי. כמו כן מפיקה התוכנה את קובץ המע"מ החדש אשר יחליף בעתיד את הדו"ח הקיים. כמו כן יכולה התוכנה להפיק קובץ להחזר בלו על סולר כפי שנדרש ע"י השלטונות.

 • תזרים מזומנים - דו"ח התזרים מציג את התנועות הצפויות בכרטיסי הבנק של העסק. ניתן להזין לתזרים תנועות צפויות עתידיות אשר אינן קיימות במערכת. (לדוגמא: תשלום משכורות בעתיד וכד'). כמו כן ניתן להפיק דו"ח צפי. דו"ח זה מציג את חשבוניות הלקוחות והספקים אשר אמורות להיפרע על פי תאריכים. דו"ח זה הנו דו"ח משלים לדו"ח התזרים.

 • יתרות חודשיות - דו"ח זה מאפשר הצגה של חשבונות על פי היתרות החודשיות שלהם. ניתן להציג בדו"ח זה את יתרות הכרטיסים או סכומי החובה והזכות שלהם. דבר זה מאפשר ניתוח של מכירות ללקוחות או קניות מספקים על פי חודשים וכן את התשלומים מהם ואליהם.

 • שערוכים והצמדות - ניתן להדפיס כרטסות ולשערכן על פי מט"ח או חישובי ריבית והצמדה. ניתן לשערך כרטסת ממט"ח לשקלים או להפך. ניתן לבצע חישוב ריבית בשיטה שמחשבים הבנקים, כלומר אחוז ריבית מסוים בין תאריכים. ניתן לבצע הצמדה למדד ובנוס, להוסיף ריבית צמודה או לא צמודה.

 • מחולל גרפים - מאפשר תכנון והצגת גרפים על פי נתוני המערכת. המחולל מאפשר בניית סוגים שונים של גרפים (מבוססי סריג, עוגה, פירמידה וכד'). המחולל מאפשר בניית גרפים למגוון רב של דוחות כגון: רווח הפסד, מכירות, קניות ועוד.מכיוון שלכל גרף ניתן להוסיף מספר רב של סדרות נתונים, מתאפשר הצגת גרפים השוואתיים חודשיים, יומיים שנתיים וכד'. כמו כן ניתן להפיק גרפים על סדרות נתונים המיובאות מקבצים חיצוניים.

 • דוחות סוף שנה. - התוכנה מאפשר הפקת טופס 6111 לסוף שנה כפי שנדרש על ידי שלטונות מס הכנסה. ניתן לקרוא את נתוני הדו"ח ישירות מנתוני הנהלת החשבונות או להקלידם ידנית.