"בקלות כפולה"

תוכנה לניהול עיסקי

תפריט ניהול ספקים

מודול ניהול הספקים מספק את הכלים לניהול, מעקב ובקרה אחר חשבונות הספקים והתשלומים המשולמים להם. כלים אלו כוללים קליטה של מסמכי הספקים (חשבוניות ותעודות משלוח). הנפקת הזמנות ובקשת הצעות מחיר. מעקב אחר התשלומים ששולמו לספקים. הפעולות המתבצעות במודול הספקים מעדכנות אוטומטית את מערכת הנהלת החשבונות ומערכת המלאי.

 

קליטת מסמכי ספקים

המערכת קולטת את מסמכי הספקים כפי שמתקבלים בבית העסק. קליטה של תעודות משלוח וחשבוניות מעדכנות מידית את נתוני המלאי והנהלת החשבונות. כאשר הספק שולח חשבונית אשר סוגרת תעודת משלוח, ניתן מידית לשלוף את תעודת המשלוח לתוך החשבונית על מנת לחסוך את הקלדת הנתונים ולבצע השוואה מידית בין מחירי תעודת המשלוח לחיוב בחשבונית.

במידה ומחירי החשבונית אכן שונים ממחירי תעודת המשלוח, תעדכן התוכנה את מחירי העלות הקודמים שנרשמו במלאי.

בזמן רישום הפריטים בתעודת, ניתן לאתר כל פריט על פי מספרו הקטלוגי אצלנו או מספרו אצל הספק. (וכמובן גם על פי מספר הברקוד). התוכנה בודקת שתעודה במספר הנוכחי טרם נקלטה אצל ספק זה.

לכל פריט שנקלט ניתן לציין מספר סידורי. התוכנה מבצעת מעקב אחר הפריטים במלאי על פי המספרים הסידוריים שלהם.

הוראות תשלום

הוראת תשלום לספק מאפשר את סגירת החוב לספק (בדומה להפקת קבלה ללקוח). בזמן הפקת הוראת התשלום ניתן לציין את חשבוניות הספק שברצוננו לסגור ואת הסכום שברצוננו לשלום עבור כל חשבונית

את הוראת התשלום ניתן לפצל למספר שקים עם תאריכי פירעון ובנקים שונים. הוראת התשלום יוצרת תנועות אוטומטית במערכת הנהלת החשבונות על פי תאריכי הפירעון של השקים.

ניתן לבצע הוראות תשלום גם עבור הוצאות שונות, במקרה כזה תקלוט ההוראה גם את סכום המע"מ ותרשום אותו בהתאם בכרטיס מע"מ התשומות.

את רשימת התשלומים המופקים מהוראות התשלום ניתן לנתב הן לתוכנת הדפסת השקים או לתוכנת התשלומים ישירות דרך תוכנת מס"ב.

ניתן להכין הוראות תשלום באופן אוטומטי לקבוצה של ספקים. הוראות התשלום לספקים אלו, יוכנו על פי היתרה בכרטיס הספק. הוראות אלו נרשמות כהוראות זמניות. לאחר בדיקת ההוראות שנוצרו, ניתן לתת פקודה לרישום והפקת כל ההוראות הזמניות ולהפכן להוראות קבועות.

הדפסת שקים.

המערכת מאפשרת הדפסה של שקים אשר נוצרו בעזרת הוראות התשלום או הוקלדו ידנית באמצעות תוכנת "מעקב פנקסי השקים" אין צורך להזמין את ניר השקים באמצעות חברתנו. ניתן להזמין את עיצוב השיק על פי רצון המשתמש ישירות מבית הדפוס ולהגדיר בתוכנה את המבנה על פי דוגמת הנייר שהוזמן. ניתן גם לרכוש מדפסת אשר יכולה להדפיס דיו מגנטי, ובאופן זה לחסוך את הדפסת נייר השקים בבית דפוס חיצוני.

ניתן להדפיס את השקים לטווח תאריכים מסוים, להגביל את מספר השקים המודפסים או להדפיס שקים השייכים רק ללקוח מסוים