"בקלות כפולה"

תוכנה לניהול עיסקי

תוכנה לניהול עיסקי

התוכנה "בקלות כפולה" הנה תוכנה לניהול עסקי המבוססת על מערכת הנהלת חשבונות כפולה. יחד עם זאת, מכיוון שרוב נתוני הנהלת החשבונות נרשמים אוטומטית על ידי המערכת (כאשר מפיקים חשבוניות וקבלות, שוברי הפקדה, שוברי תשלום וקולטים חשבוניות ספקים), ניתן לנהל עמה בקלות גם עסקים אשר מנהלים הנה"ח חד צידית. התוכנה קיימת פועלת בשוק משנת 1990 ולה כ 1500 לקוחות בפריסה ארצית.

בתחילת שנת 2003 הוחל בהפצת הגרסה לחלונות הכוללת שיפורים ותוספות המותאמים למערכת ההפעלה חלונות.

 

התוכנה מאפשרת עבודה ברשת מקומית ואינה מוגבלת במספר העמדות העובדות בו זמנית.

התכנה קלה להפעלה ומצוידת במספר רב של מסכי עזרה. מסכי העזרה נגישים תמיד (ע"י מקש F1 ) רלוונטיים לקטע התכנית בו נמצא המשתמש.

בכל מצב של התכנית עומדות לרשות המשתמש הפונקציות הבאות:

 • מחשבון.
 • אינדקס החשבונות. ניתן לדפדף בחשבונות, לראות את יתרתם ולהציג את תנועות הכרטיס על גבי המסך.
 • קטלוג פריטים. ניתן לדפדף בקטלוג הפריטים, לאתר פריט ע"פ מספר קטלוגי, תיאור הפריט, קבוצת הפריט או מספר חליפי ולהציג את תנועות הפריט על המסך.
 • מחירוני לקוחות. ניתן לדפדף בכל מחירוני הלקוחות.
 • מחירוני ספקים. ניתן לדפדף ולאתר פריטים בכל מחירוני הספקים.
 • אינדקס כללי. ניתן לבנות אינדקס כללי אשר יכול לשמש כאינדקס לכלים או מכשירים שתוקנו, רכבים וכו'. ניתן לדפדף באינדקס ולהציג את תנועות הכרטיסים.

כאשר מדפדפים באינדקס מסוים, התכנה מציגה כברירת מחדל את האינפורמציה הדרושה לדוגמא:

כאשר בזמן הפקת חשבונית נכנסים לאינדקס החשבונות, התכנית מציגה כברירת מחדל את כרטיס הלקוח לו מופקת החשבונית.

כאשר נכנסים לקטלוג הפריטים, מוצג כברירת מחדל הפריט אותו מנפיקים. אם מדפדפים בתנועות הפריט, מוצגת כברירת מחדל התנועה האחרונה של הפריט ללקוח לו מופקת החשבונית.

בזמן התאמות בנקים וכרטיסים ובזמן הדפסת כרטסת החשבונות, ניתן "להזריק" פקודות יומן. פקודות אלו מעדכנות מידית את ספרי החשבונות ללא צורך בעדכון ומשתקפות מידית בדו"ח המוצג.

כל המסמכים המופקים ע"י המערכת (לקוחות וספקים) יוצרים תנועות של מלאי והנה"ח ON-LINE ללא צורך בעדכון נוסף.

התכנה מאפשרת לשלוח כל מסמך או דו"ח ישירות לפקס, דואר אלקטרוני או קובץ אקסל. ניתן מכל מצב להיכנס ולצפות באינדקס החשבונות ובקטלוג הפריטים. ניתן להיכנס לאינדקס מספר פעמים לדוגמא, אפשר לצפות בתנועות של כרטיס מסוים, ותוך כדי כך להיכנס שנית לאינדקס ולצפות בתנועות של החשבון הנגדי.

התוכנה מבוססת על ארבעה מודולים עיקריים והם:

מודול הנהלת החשבונות.

הנהלת החשבונות הנה רב מטבעית (עד 18מטבעות). וכוללת את האפשרויות הבאות:

 • הזנת פקודות יומן - הזנה מהירה של פקודות היומן. התכנית מאפשרת "נעילה" של שדות כך שההקלדה תהיה מהירה יותר.
 • הזרקת תנועות מידית -הזרמת תנועה ללא צורך בעדכון
 • הדפסת יומן קליטה ועדכון
 • מחולל דוחות מאזניים.- תכנון והדפסה של דוחות רבים כגון מאזני בוחן, דוחות מאזניים, דוחות רווח והפסד, אינדקסים ואלפונים שונים. כל הדוחות ניתנים להדפסה הן בשקלים והן במט"ח.
 • הדפסת כרטסות. - ניתן להדפיס כרטסות הן ככרטסת קשיחה או כרטסות ממוינות על פי מספר רב של פרמטרים תאריכים, אסמכתאות, סכומים וכו') ניתן לאחד מספר כרטיסים ולהדפיסם ככרטיס אחד. כמו כן ניתן לבצע בכרטיס הדפסת סיכומי ביניים לשדה המיון.
 • מחולל דוחות ומדבקות. - הדפסת מגוון רב של דוחות ותכנונם. כמו כן ניתן לבצע הדפסות של מדבקות בגדלים שונים ע"פ חתכים של כרטיסי חשבונות ופריטי מלאי.
 • התאמת בנקים. - ביצוע התאמה אוטומטית וידנית של תנועות הבנק. התכנית יודעת לבצע התאמות קומבינטוריות. בזמן ביצוע התאמה ידנית ניתן להוסיף מידית תנועה להנהלת החשבונות ולבצע התאמה מידית של התנועה הפתוחה.
 • דוחות שונים ומגוונים. ביניהם:

  • דו"ח ניכויים במקור ומקדמות.
  • דו"ח מע"מ.( כולל יצירת תנועות הדיווח)
  • דו"ח תזרים ותחזית מזומנים.
  • יומן תנועות כרונולוגי
  • יתרות כרטיסים ע"פ חדשים.
  • התאמות כרטיסים (כמו התאמת בנק רק נעשית בכרטיס עצמו)
  • מחוללי דוחות מאזניים האפשר הפקת דוחות מיוחדים (יחס שוטף ומהיר וכד'), מחוללי תזרים מזומנים וגביה.

מודול ניהול הלקוחות מאפשר את הפקת המסמכים הבאים:

 • חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וחשבונית שריון.
 • תעודות משלוח.
 • חשבוניות זיכוי.
 • תעודת החזרה.
 • הזמנת לקוח.
 • חשבון עסקה.
 • הצעת מחיר.
 • קבלות.

ניתן להפיק מסמכים הסוגרים מסמכים קודמים כגון חשבוניות לתעודות משלוח, להזמנות, הצעות מחיר וכד'. בזמן הפקת המסמך ניתן לדפדף בכל המסמכים הקודמים שהופקו ולהעתיקם. מבנה המסמכים ניתן לתכנון על ידי המשתמש ולפי צרכיו. כמובן, ניתן להדפיס בכל עת העתקים של כל המסמכים ורשימות של המסמכים שהופקו בחתך תאריכים ולקוחות.

תכנית ניהול הלקוחות כוללת גם תכנית ניהול קופה המאפשרת הפקת שוברי הפקדה לבנק, שוברי הוצאה מקופה, דו"ח אמצעים בקופה והדפסת ספר קופה.

התוכנה מאפשרת גם הפקה אוטומטית של מסמכים. ניתן בסוף חודש להפיק אוטומטית לכל תעודות המשלוח שהופקו באותו החודש או להפיק חשבוניות ללקוחות הוראות קבע על פי קריטריונים שנקבעו מראש.

מודול הלקוחות כולל גם את דוחות הגביה הבאים

 • דו"ח גיול חובות.
 • דו"ח חשבונות פתוחים.
 • רשימת חייבים.
 • מכתבי יתרה ותנועות לחייבים.
 • חישובי ריבית והצמדה.
 • שערוכים למט"ח.

מודול ניהול הספקים מאפשר:

קליטת מסמכי ספקים כגון חשבוניות, תעודות משלוח והזמנות. ניתן לסגור תעודות משלוח של הספק שכבר נקלטו על ידי חשבונית ובצורה זו לעקוב אחר נכונות חשבונות הספק.

הפקת הוראות תשלום לספקים. הפקת הוראות תשלום לספקים תוך כדי סגירת החשבונות ששולמו לצורך מעקב אחר חשבונות ספקים פתוחים. ניתן לבצע הוראות תשלום גם עבור הוצאות תוך כדי רישום ישיר של סכום המע"מ בהוצאה. ניתן לנתב את התשלום לתכנית הדפסת שקים או תשלומים על ידי מס"ב.

הפקת שקים ממוכנת. תכנית הפקת השקים מאפשרת הדפסת שקים על מגוון רחב של פורמטים בניגוד לתוכנות המכריחות את המשתמש להדפיס שק על נייר מודפס מראש. (בד"כ ע"י בית התכנה ובמחיר מופקע( מאפשרת התוכנה תכנון של מבנה השיק על ידי המשתמש. באמצעות מדפסת יעודית, ניתן להדפיס שקים מבלי צורך להזמין נייר שקים מבית הדפוס.

מודול ניהול המלאי מאפשר מגוון רחב של פעולות ודוחות מהם נמנה רק את חלקם.

 • עדכון קטלוג פריטים, מחירים, מספרים חליפיים וכד'
 • קליטה ידנית של תנועות מלאי ועדכונן.
 • עדכון מחירוני לקוחות. (ניתן לבנות עד 99 מחירוני לקוחות שונים), ניתן לקלוט מחירון חיצוני ע"י קובץ ASCII
 • עדכון מחירוני ספקים. (ניתן לבנות עד 99 מחירוני ספקים שונים), ניתן לקלוט מחירון חיצוני ע"י קובץ ASCII.
 • מחולל דוחות קטלוגי. מאפשר הפקת ותכנון דוחות על בסיס קטלוג הפריטים.
 • מחולל דוחות תנועות. מאפשר הפקה ותכנון דוחות על בסיס תנועות המלאי.
 • מגוון רב של קרוב ל 100 דוחות שונים אשר מאפשרים מעקב מפורט על מצב המלאי. ניתן לעקוב אחר פריט בודד על פי מספרו הסידורי.
בנוסף, כולל מודול המלאי את מודול ניהול היצור

תכנית ניהול היצור

 • מאפשרת הגדרת עצי מוצר המורכבים עצמם ממוצרים (עד 99 רמות) תכנית ניהול היצור כוללת
 • הפקת דוחות תמחיר
 • הפקת דוחות שימושים
 • דוחות תכנון חומרים
 • פקודות תחילת וסיום היצור

בנוסף, קיימות מספר תוכניות שרות אשר מאפשרות את ביצוע הפעולות הבאות:

 • גיבוי קבצים. הגיבוי גם מבצע דחיסה של הקבצים לחסכון בדיסקטים ומהירות הגיבוי.
 • תכניות לשחזור בסיס הנתונים. מאפשרות התאוששות המערכת במידה וארע שיבוש בנתונים.
 • תכנית לפתיחת שנת כספים חדשה.
 • תכניות להפקת קובצי ASCII מנתוני הנה"ח והמלאי כך שניתן להעבירם לתוכנות אחרות.
 • תכנית לקליטת פקודות יומן (קובץ ASCII מתכנה זרה)
 • מודול לניהול מוסך

  מודול זה מאפשר פתיחת כרטיס רכב, רישום כל העבודות שבוצעו ברכב, הפקת חשבונית ללקוח מכרטיס הרכב עם סיום העבודה בו. התכנה מאשפרת שמירה של אינדקס רכבים כאשר כל רכב שומר את היסטורית הטיפולים שלו.
 • מודול לניהול הוראות קבע

  אשר מאפשר: הפקת חשבוניות אוטומטיות ללקוחות לפי סעיפים מוגדרים מראש. ניתן לחייב את הלקוחות בתשלומים צמודים למדד או לדולר

  יצירת קובץ של הוראות קבע ללקוחות החייבים המוגדרים כלקוחות הוראת הקבע. את הקובץ הנוצר ניתן לשדר ישירות למסלקה הבנקאית

  ניתן ליצור קובץ תשלומים לזכאים ולבצע תשלומים לספקים ולעובדים ע"י שידור התשלומים למסלקה הבנקאית

 • קליטת כרטיסי אשראי.

  ניתן לקלוט כרטיסי אשראי דרך התכנה. נתוני הכרטיס הנקלט מועברים ישירות לקבלה המופקת. יתרון התכנה לקליטת כרטיסי אשראי על פני "הקופסאות השחורות" הנו שהתכנה מאפשרת הפקת דוחות וריכוזים של התשלומים והשידורים שנעשו. תכנה זו מחייבת רכישה של קורא כרטיסים מגנטי.
 • הזמנות פרסום מדיה


  • מודול הזמנות למשרדי פרסום הנו תוספת לתכנית "בקלות כפולה". המודול נועד לענות על צרכי משרדי הפרסום ל מעקב אחר הזמנות לפרסומי מדיה.
  • המודול מאפשר קליטת הזמנות לפרסומי מדיה שונים: פרסום בעיתונות, שילוט חוצות, מדיה אלקטרונית, הפקות והזמנה כללית. השוני בין ההזמנות השונות הוא בפרטי ההזמנה כגון: גודל המודעה ומיקומה, שעות השידור, אופי פריסת השלטים וכו'. בכל הזמנה מופקות שתי תעודות: פרוט הזמנת הלקוח והזמנת הפרסום מן הספק.
  • תכנית ההזמנות מצוידת במחולל דוחות המאפשר שליפת ההזמנות במיונים וחיתוכים שונים. למשל: ניתן לשלוף את כל ההזמנות שהיו ללקוח מסוים או לספק מסוים בחתך תאריכים ולפי סוג ההזמנה. הדבר חשוב במיוחד כאשר מקבלים חשבונית מרוכזת מן הספק וברצוננו לבדוק את נכונותה.
  • התכנית מאפשרת הפקת חשבונית מרוכזת ללקוח על כל הפרסומים שנעשו. ההזמנות מופיעות אוטומטית בחשבונית הלקוח וניתן לבטל הזמנה מסוימת אם אין ברצוננו לכללה בחשבונית. החשבונית יוצרת תנועות אוטומטיות להנהלת החשבונות. בתכנית הרגילה ניתן להמשיך במעקב אחר הלקוחות כלומר, להוציא קבלות, דו"ח גביה וכו'. במידה ומשרד הפרסום עובד עם תכנה שונה להנהלת חשבונות, ניתן "לייצא" את תנועות הנהלת החשבונות שנוצרו ע"י החשבוניות לתכנת הנהלת החשבונות.